Certyfikowany Kurs Joga Nidra Jesień

5,200 

Zostań Nauczycielem Joga Nidra.

Zapraszamy Cię na certyfikowany kurs Joga Nidra w Warszawie. Poznaj narzędzie, które pozwala szybko odzyskać spokój. Zyskaj uprawnienia instruktorskie.

English version below.

 

Kategoria:

Opis

Zostań Nauczycielem Joga Nidra

Certyfikowany ( Yoga Alliance Certification ) Kurs Yoga Nidra.
Druga edycja

Joga Nidra to szybki relaks dla zmęczonych kobiet.

Joga nidra to praktyczne narzędzie do zarządzania stresem.

Czym jest Joga Nidra? To jogiczny sen, stan między snem a jawą, regulujący poziom hormonów i glukozy. Praktyka Jogi Nidry jest wykorzystywana przez Armię Stanów Zjednoczonych w redukcji stresu pourazowego oraz przez firmy z Doliny Krzemowej w redukcji stresu pracowników. Nidra jest inna niż wymagająca fizycznie joga, do której większość z nas jest przyzwyczajonych. Wymaga tylko wygodnego leżenia na plecach i słuchania nauczyciela.  Skutkiem tej praktyki jest stan rozluźnienia i odprężenia, poczucie integracji i spokój wewnętrzny bez względu na otaczającą nas rzeczywistość. 30 minut Jogi Nidry jest ekwiwalentem dwóch godzin głębokiego snu. To szybki relaks dla zmęczonych kobiet.

Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Naszą nauczycielką będzie znana już z poprzednich retreat BreatheMama – Astrea – certyfikowany Yoga Alliance międzynarodowy trener nauczycieli Yoga Nidra.

Dla kogo:

 • Jeśli chcesz zdobyć nowe kwalifikacj ( międzynarodowy certfikat Yoga Alliance)?
 • Jeśli pracujesz  z ludzmi/prowadzisz zespół i chcesz wzbogadzić swoje umiejętności o nowe narzędzie, które pomoże pracownikom zredukować stres?
 • Jeśli jesteś przemęczona/y i chcesz poznać praktyczne narzędzie do zarządzania stresem?
 • Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie.

LIMITOWANA LICZBA MIEJSC

 • Dowiesz się czym jest Yoga Nidra
 • Poznasz korzyści praktyki
 • Zrozumiesz jak ważna jest relaksacja
 • Zdobędziesz praktyczne narzędzie do zarządzania stresem
 • Nauczysz się podstawowych Asan, technik oddechowych, medytacji dynamicznych
 • Nauczysz się jak prowadzić grupę i indywidualnych klientów
 • Nauczysz się jak dostosować zajęcia do indywidualnych potrzeb klienta
 • Otrzymasz nagrania Yoga Nidra, muzykę i inne narzędzia wspierające praktykę
 • Nauczysz się jak moderować głosem, słowami, czasem
 • Otrzymasz międzynarodowy (Yoga Alliance) certyfikat
 • Kurs prowadzony w języku angielskim (tłumaczenie opcjonalnie)

 

Zapewniamy:

 • Profesjonalny  wysokiej jakości kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć.
 • Komfortowe miejsce
 • brunch, kawa, herbaty, woda

 

Gdzie:  Warszawa

Kiedy: 04-08.10.2023, w godzinach 9-16

Inwestycja: 

 

1200 EURO/ 5200 PLN do 15.09
1400 EURO cena regularna/ 6200 PLN

 

Limitowana liczba miejsc

Rezerwacja:

https://breathemama.pl/JogaNidraJesień23
lub info@breathe-mama.com

Regulamin

 


Chociaż kurs dedykujemy Mamom, to Panowie też są mile widziani.

English

Yoga Nidra teacher training Urban retreat

(Yoga Alliance Certification)

Daring to rest. As modern woman, we’re taught that we can do it all, have it all, and be it all. While this freedom is beautiful is also exhausting.

 

During Yoga Nidra teacher training course, you will learn the Yoga Nidra technique, so that you can start teaching it yourself and learn how to rest.

Yoga Nidra is a  method that teaches conscious relaxation. The result of this practice is a state of relaxation, a sense of integration and inner peace, regardless of the outside reality. Combining theory and practice, this training gives a reliable basis – or broadens the current one – to lead your own Yoga Nidra classes. Tap into your inner silence and facilitate others to do so.

This is as well a very practical training for mothers who want to learn techniques that help conscious relaxation or for mothers who want to gain new qualifications.

 

No prior experience is required.

 

Number of places limited.

 

FOR WHOM: 

 • If you want to gain new qualifications (international Yoga Alliance certificate)?
 • If you work with people / lead a team and want to enrich your skills with a new tool that will help employees reduce stress?
 • If you are tired and want to learn a practical stress management tool?

No previous experience is required. During the course, we provide loving care for children.

 

Reasons why:

 • You will learn what Yoga Nidra is – You will learn the benefits of practice
 • You will understand how important relaxation is
 • You will get a practical stress management tool
 • You will learn basic Asanas, breathing techniques, dynamic meditation
 • You will learn how to lead a group and individual clients
 • You will learn how to adapt classes to the individual needs of the client
 • You will receive Yoga Nidra recordings, music and other tools to support your practice
 • You will learn how to moderate with voice, words, time
 • You will receive an international (Yoga Alliance) certificate

 

We provide:

 • Professional Yoga Nidra teacher treaining ( Yoga Alliance Certification )
 • A comfortable place
 • brunch, coffee, tea, water

 

Where: Warsaw

When:

04.10-08.10.2023

Limited number of places

To book your spot just leave contact info – we will call you back 🙂
booking info@breathe-mama.com